ДГ "Надежда"
Детска градина в с. Брестник, общ. Родопи

История

Детска градина ” Надежда „ е открита през месец октомври 1984 година. Първия випуск деца, които тя приема са децата родени през 1978 г.. Новооткритата тогава детска градина разполага с четири просторни занимални, в които се разполагат първоначално три градински групи, а една година по-късно, през март 1985 г. се присъединява и яслената група. Първия дитектор на детска градина ” Надежда „ е г-жа Анна Сливарова, а учители са: Г-жа Иванка Иванова, г-жа Атанаска Танева, г-жа Мария Тъканова, г-жа Денка Терзиева и г-жа Мария Кахламанова.

През всички тези години, ДГ “ Надежда „ е претърпяла множество промени и ето че днес, начело с директор г-жа Златка Атанасова, градината продължава да се модернизира и усъвършенства, за да може да създаде една приятна обстановка за престоя на децата. Детската градина се намира в село Брестник, ул. ” България „  Ν•13, една от най-спокойните улици в близост до гориста местност.

Към момента детската градина разполага с три големи и просторни занимални, както и спални помещения към всяка една от тях, в които се помещават три градински групи. ДГ ” Надежда „ има и яслена група, която след едногодишно прекъсване отново е открита в нова самостоятелна сграда в двора на ДГ. Съществуващата сграда, бившо перално помещение е изцяло ремонтирана, осъвременена и открита на 1 март 2022 г., която има капацитет 15 деца.

Едно от най-хубавите неща, с които разполага детската градина е голямо озеленено дворно пространство, с две площадки покрити с мека настилка и съвременни уреди за игра. Двора е тих, с много разтителност, която прави лятото хладно и приятно за игра. Детската градина разполага и с медицински персонал, за да бъде осигурена адекватна медицинска помощ на децата при необходимост. 

Към момента ДГ ” Надежда „ се посещава от около 90 деца, разпределени в три градински и една яслена група. Извършва се прием и обучение и на деца със специални образователни потребности, за които са осигурени ресурсни учители от РЦПППО-гр. Пловдив.

Екипа на ДГ ” Надежда „ се стреми да осъществява непрекъсната приемственост и развитие в детската градина, с което да създаде среда за творчество, среда за културно-образователна и възпитателна работа и сътрудничество между деца, учители и родители.

В ДГ ” Надежда „ създаваме условия за :

- Целодневна организация от 7 часа - 18:30 часа;

- Качествено обучение и възпитание;

- Оптимална подготовка на децата за училище;

- Грижа, разбиране и позитивизъм;

- Пълноценно хранене и здравеоопазване.

Предлагаме и възможности за избор между различни допълнителни дейности, сред които са английски език, народни и модерни танци.

Нашето желание е светът на децата да бъде чуден, пълен с изненади, свят изпълнен с обич и закрила, пъстър, интересен и полезен.

 

 

От екипа на ДГ ” Надежда „, с. Брестник