ДГ "Надежда"
Детска градина в с. Брестник, общ. Родопи

Екип


Златка Атанасова - директор

Марияна Драндарова - старши учител

Евелина Кисова - старши учител

Стефка Лазарова - старши учител

Димитринка Делчева - старши учител

Даниела Емандиева - учител

Десислава Бакалова - учител

Паолина Василева - музикален ръководител

Светла Вършилова - пом. възпитател

Марина Матева - пом. възпитател

Кристина Крушкова - пом. възпитател

Таня Грозданова - детегледач ясла

Таня  Тодорова- детегледач ясла

Василка Трифонова - медицинска сестра

Костадинка Стойчева - медицинска сестра ясла

Мария Русинова - медицинска сестра ясла

Любка Лазарова - ЗАС

Виолета Стрикова -  Домакин детска кухня

Мария Николова - готвач

Димитринка Бадонова - готвач детска кухня

Георги Шопов - огняр