ДГ "Надежда"
Детска градина в с. Брестник, общ. Родопи